1 Kamer verhuurd in de wijk / buurt Sonsbeek, Zijpendaal in Arnhem

Wonen in de wijk / buurt Sonsbeek, Zijpendaal in Arnhem

Over de wijk / buurt Sonsbeek, Zijpendaal in Arnhem

Sonsbeek, Zijpendaal is een buurt in Arnhem.

Arnhem is door haar ligging direct aan de zuidrand van de Veluwe gezegend met een bosrijke omgeving. Tot diep in het stedelijke gebied liggen de uitlopers van dit bosgebied: in de 18e eeuw werden op de heuvels rond de stad meerdere buitenplaatsen aangelegd. Enkele daarvan zijn nog echte landgoederen, andere hebben de functie gekregen van stadspark. Het bekendst is Sonsbeek, direct grenzend aan de binnenstad en door ligging, accidentatie, omvang, aanleg en rijke oude bomenbestand misschien het mooiste stadspark van Nederland, zeker als we de aansluitende parken Zijpendaal en Guldenbodem erbij betrekken.

Het zicht op de zuidzijde over de weide met de witte villa en de weelderige boomgroepen is terecht befaamd. Het park is aangelegd in de Engelse landschapsstijl. In de zuidrand staan vooral zomereiken, bruine beuken, linden en esdoorns. De oudste bomen, vooral zomereiken, stammen nog van voor 1800. De eiken maken merendeels nog een gezonde indruk. De oudere beuken, die bijvoorbeeld in en rond het hertenpark in de jaren tachtig nog een dominante positie innamen, leggen sindsdien meer en meer het loodje. Zij bereiken duidelijk hun laatste levensfase en worden vaak aangetast door zwammen. Gelukkig zijn er nog een aantal kapitale solitaire beuken in leven.